NÁVODY

Jak se zapojit do matematické olympiády

 • žáci a studenti: kontaktujte svého učitele matematiky
 • učitelé na ZŠ a nižším gymnáziu: kontaktujte svého okresního garanta, seznam je zde
 • učitelé na SŠ: kontaktujte předsedu krajské komise, v Praze je to Doc. RNDr. Zbyněk Šír, email: zbynek.sir@mff.cuni.cz
 • další informace najdete na ústředních stránkách MO: jak se zapojit, průběh ročníku MO

Pomoc s aktuálním domácím kolem kategorií A, B, C

 • Kurzy pro studenty i učitele. Kurzy pro studenty obvykle probíhají od poloviny října do poloviny prosince, budou vypsány zde. Kurzy pro učitele obvykle probíhají v září, budou vypsány zde.
 • Pokud nevíte, jak vyřešit úlohu domácího kola, zkuste si nejprve vyřešit návodné úlohy, které budou zveřejněny v září na celostátních stránkách matematické olympiády.

Cílem domácího kola je mimo jiné, abyste se něco nového naučili, proto bývají úlohy celkem těžké (těžší než např. ve školním kole) a je v pořádku, pokud si necháte poradit např. od vašeho učitele matematiky.

Pro žáky: jak se zlepšit v řešení úloh MO

 • Samozřejmě vám doporučujeme navštěvovat naše kurzy, ale nejdůležitější je trénink, a proto:
  • Účastněte se korespondenčních seminářů, např. PraSe pro SŠ, Pikomat pro ZŠ a nižší gymnázia. Při řešení úloh korespondenčních seminářů se mimo jiné naučíte sepisovat řešení úloh, formulovat své myšlenky, vysvětlovat (což se vám bude hodit nejen v matematice). Organizátoři semináře vám opravené úlohy pošlou zpět s komentářem.
  • Účastněte se dalších soutěží, např. matematický náboj, matematický klokan.
 • Studijní literaturu najdete na této stránce v záložce Archiv nebo v brožurkách Škola mladých matematiků (které jsou rovněž přístupné na internetu v České digitální matematické knihovně)
 • Další studijní literaturu a další korespondenční semináře najdete v rozcestníku matematické olympiády.

Pro učitele: jak podpořit žáky se zájmem o matematiku