ARCHIV PŘEDNÁŠEK

Zde naleznete materiály k přednáškám, které se již konaly.

J. Křišťan: Přednáška k domácímu kolu 72. ročníku kategorie C - úlohy 2, 4, 5

J. Waclawek, L. Dvořáková, A. Janich: Přednáška k domácímu kolu 72. ročníku kategorie B - úlohy 4, 5, 6

J. Křišťan: Přednáška k domácímu kolu 72. ročníku kategorie C - úlohy 1, 3, 5

M. Mišinová: Přednáška k domácímu kolu 72. ročníku kategorie A - úlohy 2, 3, 5

P. Turek: Přednáška k domácímu kolu 72. ročníku kategorie A - úlohy 1, 4, 6

D. Hruška: Přednáška k domácímu kolu 71. ročníku kategorie C - úlohy 1, 3, 5

K. Kalová, V. Košík, T. Tarhovický: Přednáška k domácímu kolu 71. ročníku kategorie B - úlohy 1, 3, 6

F. Čermák: Přednáška k domácímu kolu 71. ročníku kategorie C - úlohy 2, 4, 6

  • video
  • Vloudila se chybka: všechny tabulky 71x1, kde se nabývá maxima jsou ty, které začínají jedničkou, na dalších devíti místech jsou v nějakém pořadí 4 jedničky a 5 mínus jedniček a další místa už jsou určena jednoznačně.

P. ?, O. Poláček, A. Janich: Přednáška k domácímu kolu 71. ročníku kategorie B - úlohy 2, 4, 5

F. Bialas: Přednáška k domácímu kolu 71. ročníku kategorie A - úlohy 1, 3, 6

Kvůli problémům s technikou bohužel není záznam přednášky k dispozici.

J. Rajník: Přednáška k domácímu kolu 71. ročníku kategorie A - úlohy 2, 4, 5

A. Skálová: Extremální úlohy

M. Doležálek: Modulární aritmetika

M. Raška: Geometrie trojúhelníka

F. Čermák: Nerovnosti a rovnosti

M. Poljak: Invarianty a monovarianty

R. Švarc: Mocnost

J. Krejčí a A. Skálová: Jak sepisovat matematické úlohy

M. Raška: Přednáška k domácímu kolu kategorie C - úlohy 1, 2, 5

F. Čermák: Přednáška k domácímu kolu kategorie B - úlohy 1, 2, 6

R. Švarc: Přednáška k domácímu kolu kategorie B - úlohy 3, 4, 5

M. Poljak: Přednáška k domácímu kolu kategorie C - úlohy 3, 4, 6

M. Doležálek: Přednáška k domácímu kolu kategorie A - úlohy 1, 3, 4

F. Bialas: Přednáška k domácímu kolu kategorie A - úlohy 2, 5, 6

D. Hruška: Osy úhlů a bod Š

D. Hruška: Obvodové úhly a bod Š

T. Bártlová: Archimédova úloha o dobytku

L. Boček: Nerovnosti a nerovnice

L. Boček: Geometrická zobrazení

E. Calda: Posloupnosti a nekonečné řady

E. Calda: Co Fibonacci ani Ludolf netušili

V. Dlab: Komplexní čísla

Š. Gergelitsová: Cesta z roviny do prostoru od vlastností kružnic ke kruhové inverzi

M. Hykšová: Teorie her

F. Konopecký: Hýbání s body a pomocné limitní případy

L. Krump: Neeuklidovská geometrie

J. Křišťan: Využití vektorů a komplexních čísel v geometrii

A. Mirová: Kuželosečky a kvadriky ve škole i kolem nás

V. Musil: Funkcionální rovnice

M. Olšák: Poctivci, lháři a matematici

J. Opršal: Teorie čísel mnohočlenů a mnohočleny v teorii čísel

K. Pazourek: Mnohočleny z různých stran

J. Pelikán: Základy digitálního zpracování obrazu

J. Pelikán: Fotorealistická grafika

L. Pick: Hrášek a sluníčko

M. Rokyta: Trisekce úhlu, kvadratura kruhu a podobné nemožné úlohy

T. Roskovec: Kombinatorika na želvách

A. Skálová: Teorie her

A. Slavík: Kombinatorika

Š. Šimsa: Počítání dvěma způsoby

Z. Šír: Teorie čísel a úvod od šifrování

J. Tkadlec: Syntetická geometrie

J. Tůma: Enigma a jiné klasické šifry

J. Vaňhara: Dirichletův princip neboli princip holubníku

M. Zelený: Derivace a jejich použití